back to home dude

Zombie TD Uprise

Zombie TD Uprise

Về Zombie TD Uprise

xây những tóa tháp khác nhau bên đường để bảo vệ chính bạn chống đối lại những bầy ma! Tiêu diệt càng nhiều bọn chúng sẽ mang đến cho bạn càng nhiều tiền để tăng cường khả năng phòng thủ của bạn!