back to home dude

Zombie tấn công quê nhà

Zombie tấn công quê nhà

về Zombie tấn công quê nhà

Zombie đang tấn công nhà bạn, nhưng bạn sẽ không từ bỏ dễ dàng. Hãy đi ra ngoài và giết thật nhiều zombie bằng các vũ khí khác nhau. Sau mỗi trận chiến, bạn có thể mua những gói nâng cấp để tăng cơ hội sống sót.