back to home dude

Zombie Shooter 1

Zombie Shooter 1

về Zombie Shooter 1

bắn chết tất cả những con ma, sử dụng càng ít đạn càng tốt. Những viên đạn này rất đặc biệt vì chúng sẽ dội ngược lại.