back to home dude

Zombie Pinball

Zombie Pinball

về Zombie Pinball

Một trò chơi búng banh thật hấp dẫn với những cấp độ khác nhau. Đánh vào những con ma và sử dụng sức mạnh ma thuật để giúp bạn.