back to home dude

Zombie Madness: Awakening

Zombie Madness: Awakening

về Zombie Madness: Awakening

Hãy sống sót với những con ma khải huyền! Bắn giết chúng với khẩu súng của bạn hoặc đẩy chúng đi xa khi chúng tiến đến gần! Sử dụng tiền mà bạn kiếm được để mua thêm những vũ khí mới hoặc khả năng trong cửa hàng!