back to home dude

Zombie Home Run II: Revenge

Zombie Home Run II: Revenge

về Zombie Home Run II: Revenge

Một số lượng lớn những con ma này đang tiến về phía bạn! Sử dụng nắm đấm để hạ gục tất cả bọn chúng! đấm vào những con ma khác và cố gắng đạt được điểm càng cao càng tốt!