back to home dude

Zombie Hero

Zombie Hero

về Zombie Hero

Những con ma đang tấn công! Sử dụng súng của bạn để bắn chúng từ xa hoặc đánh chúng bằng gậy của bạn khi chúng đến gần. Sau mỗi vòng bạn có thể sử dụng tiền để mua thêm những vũ khí nâng cấp!