back to home dude

Zombie Head Moon

Zombie Head Moon

về Zombie Head Moon

phóng những con ma ra khỏi súng và mua thêm những nâng cấp để ghi thêm điểm. Cẩn thận với những củ hành! Bạn có thể lên đạt đến bầu trời không nào?