back to home dude

Zombie Golf Riot

Zombie Golf Riot

về Zombie Golf Riot

hãy sử dụng cái đầu của con ma đáng thương này như một trái banh gôn và cố gắng đánh đến chốt với khoảng cách 2000 dặm. Chọn hướng và đánh để ghi điểm cao!