back to home dude

Zombie điên 1.0

Zombie điên 1.0

về Zombie điên 1.0

Hãy chọn nhân vật của mình và chiến đấu với hàng trăm zombie. Bạn có thể tự mình chiến đấu hoặc kết đội với một người bạn. Liệu bạn có thể sống sót được bao lâu?