back to home dude

Zombie Crypt 1

Zombie Crypt 1

về Zombie Crypt 1

Cả 2 nhân vật đều bị mắc kẹt trong một tầng hầm của lũ thây ma. Cách duy nhất để thoát ra là giúp đỡ lẫn nhau.