back to home dude

Zombie Cage

Zombie Cage

về Zombie Cage

Bạn đang trong chuồng và những con ma đang dần tấn công bạn. Hãy tiêu diệt chúng càng nhanh càng tốt.