back to home dude

Zombie at the Gates

Zombie at the Gates

về Zombie at the Gates

Sống sót sau đêm quấy phá của những con ma và thu nhặt tài nguyên để tạo ra một lâu đài bay. Tránh những cuộc tấn công và đấm vào những hòn đá và những chiếc sọt để thu nhặt tiền, gỗ và đá.