back to home dude

Zom Buddies

Zom Buddies

Về Zom Buddies

Zombies đang chinh phục nước Mỹ. Nhưng hai người Mỹ này không muốn điều này xảy ra. Bảo vệ khu vực của bạn và đừng để cho họ vào nước Mỹ! Bắn chúng Zombie và kiếm tiền để bạn có thể mua súng tốt hơn.