back to home dude

Ziva

Ziva

về Ziva

Bạn đã chỉ có 1 mục tiêu: thu thập các viên kim cương! Nhảy qua mỗi cấp độ và sử dụng con chuột của bạn để sao chép khối nhất định để vượt qua những trở ngại. Bạn thậm chí có thể thay đổi màu sắc của các cấp, do đó, bạn kiểm soát được khối có đang hoạt động hay không!