back to home dude

ZigZag 2

ZigZag 2

Về ZigZag 2

Đây là ZigZag 2. Bạn là một quả bóng nhỏ. Bạn có thể di chuyển Zig Zag. Bàn thắng của bạn? Dù bạn làm bất cứ điều gì cũng hãy cẩn thận đừng rơi khỏi mặt phẳng. Hãy ăn tất cả mọi thứ mà bạn có thể. Nhưng đừng để bị rơi.