back to home dude

Zevil: Khủng bố bắt đầu

Zevil: Khủng bố bắt đầu

Về Zevil: Khủng bố bắt đầu

Đồng nghiệp của bạn vừa bị giết bởi thây ma, vậy nên bạn cần phải thoát ra khỏi khu rừng bí ẩn này! Vượt qua những chướng ngại vật bằng cách nhấn vào đúng những đồ vật. Bạn có thể sống sót không?