back to home dude

Zap To It

Zap To It

về Zap To It

hãy dọn sạch mớ hỗn độn trước khi ba về đến nhà. Làm theo dấu mũi tên hướng dẫn để nhà trở nên sạch sẽ như lúc đầu.