back to home dude

Yummy-Yummy Monster

Yummy-Yummy Monster

về Yummy-Yummy Monster

Dùng súng để bắn những con quái vật cùng màu đối diện nhau! Cố gắng thực hiện càng lâu càng tốt! Khi tất cả những con quái vật này biến mất bạn sẽ phải chuyển sang cấp độ thưởng!