back to home dude

Youda Survivor 2

Youda Survivor 2

về Youda Survivor 2

Những cư dân trên đảo muốn bằng chứng của việc bạn là người hùng họ luôn mong đợi. Thực hiện những nnhiệm vụ một cách tốt nhất có thể để họ luôn vui vẻ.