back to home dude

You Can't Survive!

You Can't Survive!

Về You Can't Survive!

Người ngoài hành tinh đang chiếm lấy thế giới và đã đến lúc để chiến đấu! Tránh và bắn và hãy chắc chắn rằng bạn loại bỏ được hoàn toàn lũ người ngoài hành tinh. Đây không phải là điều duy nhất mà bạn cần làm, bạn còn phải tiêu diệt tên trùm nữa. Bạn có thể sống sót được bao lâu?