back to home dude

You Are Still A Box

You Are Still A Box

Về You Are Still A Box

Trong trò chơi này bạn là một chiếc hộp! sử dụng những vật thể như là bong bóng để mang những chiếc hộp màu vàng này đến cổng! Cố gắng đạt được tất cả 3 chiếc bánh trong từng cấp độ!