back to home dude

You Are Lucky

You Are Lucky

Về You Are Lucky

Hãy giúp cho chú gấu xanh này làm cho hòn đảo nổi của chú lớn mạnh hơn bằng cách thực hiện những hành động khác nhau. Hãy thử mọi cách, có thể sẽ giúp được bạn!