back to home dude

You Are A Box

You Are A Box

Về You Are A Box

Bạn là một chiếc hộp! Di chuyển qua cấp độ sao cho chàng trai nhỏ này đi qua cửa một cách an toàn! Nhảy lòng vòng, di chuyển những chiếc hộp khác và đừng để cho chàng trai nhỏ này rơi vào hố sâu!