back to home dude

Yếu tố Lôgic

Yếu tố Lôgic

về Yếu tố Lôgic

Bạn phải chuyển đèn từ màu đỏ sang màu xanh. Bạn làm điểu đó bằng cách nào? Hãy nhấn công tắc!