back to home dude

Yetisports 5: Flamingo Drive

Yetisports 5: Flamingo Drive

về Yetisports 5: Flamingo Drive

Gia đình Yeti phải du lịch đến Châu Phi trong trò chơi đánh gôn của chim cánh cụt. Đánh mạnh vào chú chim đáng thương với cây gậy hồng hạc để đạt được điểm khoảng cách xa nhất!