back to home dude

Yahtzee 1

Yahtzee 1

Về Yahtzee 1

Giờ thì bạn hãy chơi trò chơi cổ điển Yahtzee với chính bạn. Đơn giản bạn chỉ cần nhấp vào viên xí ngầu mà bạn muốn giữ và tiếp tục quay. Xem bạn có thể đạt được số điểm 50 như mong muốn không nhé?