back to home dude

Yacht Docking

Yacht Docking

về Yacht Docking

Bạn có thể xoay sở sao cho con tàu được đưa vào vị trí chỉ định mà không bị đụng vào những vật thể khác hoặc những con tàu khác? Mua thêm nâng cấp để tăng thêm sức mạnh và tốc độ.