back to home dude

Xuyên thời gian

Xuyên thời gian

về Xuyên thời gian

Nhiệm vụ của bạn khi du lịch xuyên không là giúp người. Hãy bắt trái táo từ trên cây để cho trâu ăn, cứu cô gái khỏi những tên cướp biển đang làm phiền hoặc mở cầu cho kị sỹ.