back to home dude

Xuống đồi

Xuống đồi

về Xuống đồi

Bạn đang ở trên đỉnh của một ngọn đồi với chiếc xe máy của bạn. Điều duy nhất mà bạn cần làm bây giờ là xuống đèo một cách an toàn. Chọn một cách để đi xuống vì ngọn núi sắp đổ xuống. Những cây đinh sắt và lửa có thể cản trở bạn trên đường đi. Chúc bạn may mắn.