back to home dude

Xung đột Osiris

Xung đột Osiris

về Xung đột Osiris

Bạn có dám nhận những nhiệm vụ nguy hiểm? Chọn 3 điệp viên và bắt đầu màn chơi. Bây giờ nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Chiến đấu chống lại kẻ thù và dùng những vũ khí bạn tìm thấy trên đường đi.