back to home dude

Xúc xích Bush

Xúc xích Bush

về Xúc xích Bush

Tổng thống Bush đang có một công việc mới. Ông ta phải bán xúc xích.