back to home dude

Xứ sở phù thủy

Xứ sở phù thủy

về Xứ sở phù thủy

Tạo các nhóm có từ ba đối tượng trở lên. Phá vỡ những chiếc đĩa bằng cách đập vỡ các viên gạch ở trên chúng. Đưa chiếc chìa khóa đến được ổ khóa để hoàn thành màn chơi.