back to home dude

Xoay Vòng Tròn Đen

Xoay Vòng Tròn Đen

về Xoay Vòng Tròn Đen

Hãy cố gắng mang quả bóng tới lối thoát. Cẩn thận, đừng đâm vào những cây kim, nếu không trò chơi sẽ kết thúc.