back to home dude

Xoay vòng bắt cặp

Xoay vòng bắt cặp

về Xoay vòng bắt cặp

Hãy chắc chắn rằng những quả bóng màu tiếp xúc lại với một quả bóng có màu tương tự.