back to home dude

Xô Nó

Xô Nó

về Xô Nó

Di chuyển những ô vuông màu xanh đến những vòng tròn màu vàng.