back to home dude

Xí nghiệp bóc lột

Xí nghiệp bóc lột

về Xí nghiệp bóc lột

Bạn đang điều hành một công xưởng bóc lột! Hãy bóc lột các công nhân hết mức có thể và kiếm lợi nhuận bằng cách sản xuất các sản phẩm giá rẻ như giày, nón và những thứ khác.