back to home dude

Xgun.io

Xgun.io

Về Xgun.io

Lái chiếc xe tăng của bạn qua những vùng chiến trận và hãy cố gắng sống sót. Bắn những chiếc xe tăng nhỏ khác trong trò chơi và cả những người chơi khác để thu thập điểm, vũ khí tốt hơn và nhiều năng lượng hơn! Hãy cố gắng thu thập được những vũ khí tốt nhất!