back to home dude

Xếp thuỷ tinh 2

Xếp thuỷ tinh 2

về Xếp thuỷ tinh 2

Hãy xếp những miếng thuỷ tinh thành một bức tranh. Bạn phải nhấn chuột để xoay chúng và bạn có thể bỏ những mảnh ghép bạn không cần đến.