back to home dude

Xếp tam giác

Xếp tam giác

Về Xếp tam giác

Xếp thành 3 hay nhiều những hình tam giác để làm chúng biến mất.