back to home dude

Xếp hình khối Mania

Xếp hình khối Mania

về Xếp hình khối Mania

Tạo nên sự kết hợp gồm 3 hay nhiều hơn những khối giống nhau. Xóa sạch sân chơi. Cẩn thận, những khối mới sẽ xuất hiện liên tục.