back to home dude

Xếp hình dưới biển

Xếp hình dưới biển

về Xếp hình dưới biển

Sắp xếp bộ ba hoặc nhiều gạch cùng bằng cách hoán đổi vị trí của chúng. Phá vỡ những viên gạch vàng bằng cách làm combo với chúng.