back to home dude

Xếp gạch 3

Xếp gạch 3

về Xếp gạch 3

Và một lần nữa một trò chơi tốt đẹp của Tetris. Hoàn thành các đường ngang, để chúng có thể biến mất.