back to home dude

Xe Tăng Tròn

Xe Tăng Tròn

Về Xe Tăng Tròn

Là chiến tranh và chiến tranh sẽ không bao giờ thay đổi. Trên chiến trường là những chiến binh thực thụ. Họ ngồi trong những chiếc xe tăng tròn. Những sự tàn phá mới của chiến tranh. Hãy điều khiển những chiếc xe nguyên mẫu này và bắn vào kẻ thù. Hãy nhắm thật kỹ và không ngừng di chuyển.