back to home dude

Xe tăng không thể phá hủy

Xe tăng không thể phá hủy

về Xe tăng không thể phá hủy

Bạn sở hữu chiếc xe tăng mạnh nhất! Tiêu diệt tất cả những máy bay chiến đấu bằng cách nhảy lên trên chúng