back to home dude

Xe tăng không thể huỷ diệt 2

Xe tăng không thể huỷ diệt 2

về Xe tăng không thể huỷ diệt 2

Trong trò này, bạn sẽ là một chiếc xe tăng không thể huỷ diệt. Hãy để những chiếc trực thăng đánh bom bạn và dùng năng lượng của vụ nổ để bắn những chiếc trực thăng.