back to home dude

Xe tăng: Cuộc chiến Sci Fi

Xe tăng: Cuộc chiến Sci Fi

Về Xe tăng: Cuộc chiến Sci Fi

Xe tăng: Cuộc chiến Sci Fi là trò chơi bắn súng trên phông nền không gian. Đây không phải là việc bắn thẳng: Bạn cần phải bắn lửa từ xe tăng của bạn ở đúng góc để có thể đáp xuống đấy đúng nơi.