back to home dude

Xe tăng bong bóng 3

Xe tăng bong bóng 3

về Xe tăng bong bóng 3

Có rất nhiều bong bóng khí trôi lơ lửng và bạn phải bắn chúng, rồi lấy những thứ còn sót lại để trở nên mạnh hơn.