back to home dude

Xe tăng 3D

Xe tăng 3D

về Xe tăng 3D

Đừng để xe tăng của quân địch vượt qua hàng phòng thủ của bạn. Hãy tránh những chiếc xe tăng cứu thương và hạt nhân, nhưng hãy chặn những chiếc xe tăng chở tiền để đoạt lấy tiền mặt.