back to home dude

Xe tăng 2012

Xe tăng 2012

về Xe tăng 2012

Chui vào chiếc xe tăng của bạn và tấn công kẻ thù! Sử dụng tên lửa và súng máy, hoặc tấn công kẻ thù bằng sóng xung! Hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau và cố gắng thu thập thật nhiều huy chương!